CEO Group lỗ hơn 38 tỷ đồng trong quý 1, mảng bất động sản giảm 30%

CEO Group báo lỗ hơn 38 đồng quý đầu năm trong khi cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng. 
Theo BCTC quý 1/2021, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, CEO) hi nhận doanh thu thuần đạt 142 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ.
Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản ghi nhận giảm 30% xuống còn 71 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm mạnh 62% xuống gần 71 tỷ đồng. Quý này, công ty tiếp tục không có doanh thu từ hoạt động thương mại.
Doanh thu hoạt động tài chính giảm 54% về gần 9 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đều giảm so với cùng kỳ.
Kết quả, CEO Group báo lỗ hơn 38 đồng quý đầu năm trong khi cùng kỳ lãi hơn 2 tỷ đồng. Được biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kéo theo doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nên CEO báo lỗ trong quý vừa qua.
CEO Group lo hon 38 ty dong trong quy 1, mang bat dong san giam 30%
 CEO Group lỗ thêm 38 tỷ đồng.
Năm 2020, CEO cũng lỗ hơn 100 tỷ đồng, để khắc phục tình trạng thua lỗ, CEO đã và đang triển khai áp dụng nhiều biện pháp để cải thiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo đó, một loạt các biện pháp được đưa ra như: Chủ động áp dụng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh để thích ứng với tình hình mới; thúc đẩy và tập trung phát triển du lịch nội địa, chuẩn bị mọi điều kiện, nguồn lực để đảm bảo sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát và mở cửa đường bay quốc tế trở lại; tiết giảm tối đa các chi phí.
Đồng thời, doanh nghiệp thúc đẩy việc kinh doanh các dự án bất động sản trọng điểm, đặc biệt là các dự án bất động sản đô thị.
Trở lại với tình hình nguồn vốn, tại ngày 31/3, tổng tài sản của CEO Group ở mức 7.203 tỷ đồng, giảm 235 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 665 tỷ đồng lên hơn 682 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (2.186 tỷ đồng). 
Nợ phải trả giảm 5% so với đầu kỳ về hơn 3.785 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 51%, ghi nhận gần 1.934 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN