BV Land báo lãi năm 2021 tăng trưởng gấp 3 lần

Lợi nhuận sau thuế quý 4 của BV Land đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với con số 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ.
CTCP BV Land (BVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt gần 192 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng mạnh gần 96% lên hơn 169 tỷ đồng.
Ở hoạt động tài chính, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính tăng gần 3 lần do nhận được khoản lợi nhuận phải thu từ hoạt động đầu tư, cổ tức và tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Chi phí tài chính tăng gấp 4 lần trong khi quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể và chi phí bán hàng được tiết giảm.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của BV Land đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với con số 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong đó, lãi ròng gần 6 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.
BV Land bao lai nam 2021 tang truong gap 3 lan
 
Lũy kế cả năm 2021, BV Land mang về gần 600 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 23 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 92% và 242% so với kết quả đạt được của năm 2020.
So với mục tiêu đề ra trong năm 2021, doanh nghiệp gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhuận cả năm.
Tổng tài sản của BV Land tại thời điểm cuối năm 2021 hơn 517 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm.
Chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn (hơn 262 tỷ đồng), trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng hơn 4 lần lên hơn 171 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng từ hơn 50 tỷ đồng đầu năm lên gần 58 tỷ đồng.
Nợ phải trả tại cuối kỳ của công ty tăng gấp 2 lần so với đầu kỳ lên hơn 221 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp có gần 112 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và không có khoản vay dài hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN