BOT Cầu Thái Hà có lãi sau 11 quý thua lỗ liên tiếp

Theo giải trình từ phía BOT, trong quý 4 công ty hoàn thiện được nhiều công trình đầu tư xây dựng và bán buôn các mặt hàng gạch, ngói.
 
CTCP BOT Cầu Thái Hà (BOT) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 95 tỷ đồng cao gấp hơn 13 lần cùng kỳ, lãi gộp đạt gần 20 tỷ đồng cũng tăng mạnh so với con số 3,7 tỷ đồng so với quý 4/2020.
Chi phí tài chính giảm mạnh từ 26 tỷ đồng xuống còn 870 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đáng kể từ 1,2 tỷ đồng xuống còn 184 triệu đồng.
BOT Cau Thai Ha co lai sau 11 quy thua lo lien tiep
 
Kết quả, BOT Cầu Thái Hà ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 18,8 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều con số lỗ 24 tỷ đồng của quý 4/2020, đây là quý đầu tiên BOT kinh doanh có lãi sau liên tiếp 11 quý trước đó kinh doanh thua lỗ.
Theo giải trình từ phía BOT, trong quý 4 công ty hoàn thiện được nhiều công trình đầu tư xây dựng và bán buôn các mặt hàng gạch, ngói.
Lũy kế cả năm 2021, BOT Cầu Thái Hà lỗ 56 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ 95 tỷ đồng của năm 2020.
Tính đến 31/12/2021, BOT Cầu Thái Hà vẫn còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 46 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 996 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN