Bình Dương thu hồi chủ trương 2 dự án

UBND tỉnh Bình Dương cho biết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Uyên và vùng huyện Bắc Tân Uyên đã được hoàn thiện và báo cáo hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định thu hồi chủ trương cho một Tập đoàn nghiên cứu lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 2 dự án tại 2 khu vực đề xuất.

Lý do thu hồi là đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tân Uyên và đồ án quy hoạch vùng huyện Bắc Tân Uyên đã được cơ quan tổ chức hoàn thiện và báo cáo hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh, do đó không còn phù hợp với thời điểm hiện nay.

Binh Duong thu hoi chu truong 2 du an
 Ảnh: Zing.

Trước đó, tháng 12/2019, Bình Dương chấp thuận chủ trương để Tập đoàn này nghiên cứu lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 2 khu ở thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

Tại thị xã Tân Uyên, khu nghiên cứu có diện tích khoảng 362 ha, thuộc phường Uyên Hưng. Tại huyện Bắc Tân Uyên, khu nghiên cứu có diện tích khoảng 600 ha thuộc thị trấn Tân Thành. Tổng diện tích hai khu đất tập đoàn này đề xuất khoảng 1.000 ha.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN