Biên lãi gộp của LDG giảm mạnh từ 68% về còn 24% trong quý 3

CTCP Đầu tư LDG (LDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu tăng mạnh nhưng lãi ròng thu về giảm mạnh 93% so cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong kỳ của LDG gấp đến 2,3 lần cùng kỳ khi đạt 732 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu là doanh thu bán bất động sản hơn 725 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ bất động sản và hoạt động khác.

Trừ giá vốn hàng bán, LDG ghi nhận lãi gộp ở mức 173 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 68% về còn 24%.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm về 28 triệu đồng từ mức 532 triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính gấp 4 lần so cùng kỳ và chiếm 4,2 tỷ đồng. Do doanh thu tăng mạnh nên chi phí bán hàng cũng tăng lên 135 tỷ đồng từ mức 7,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 18 lần.

Bien lai gop cua LDG giam manh tu 68% ve con 24% trong quy 3
Nguồn: LDG. 

Sau cùng, LDG ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý 3 chỉ hơn 10 tỷ đồng, giảm đến 93% so cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, LDG ghi nhận doanh thu tăng 75% ở mức 1.191 tỷ đồng trong khi lãi ròng giảm đến 96% về còn 12,5 tỷ đồng từ mức 348 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên của LDG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần ở mức 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng.

So với kế hoạch trên, LDG thực hiện được 56% mục tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 2% mục tiêu lợi nhuận. Liệu rằng, LDG có thể về đích trong năm 2020?

Tính đến hết quý 3/2020, lượng hàng tồn kho của LDG hơn 1.194 tỷ đồng, giảm 31% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả của LDG cũng giảm 21% về còn 2.146 tỷ đồng, đồng thời chiếm hơn 41% tổng tài sản của Công ty.

Đáng chú ý, LDG ghi nhận lưu chuyển thuần trong kỳ âm gần 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này âm hơn 520 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN