Bảo Lộc kiểm tra các khu vực được gọi là 'dự án'

Mới đây, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản gửi phòng Tài chính – Kế toán phối hợp kiểm tra, rà soát các khu vực được gọi là “dự án” đang triển khai thực hiện giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Theo văn bản, hiện nay trên địa bàn TP có một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện giao dịch bất động sản tại một số khu vực được gọi là “dự án”, nhằm nắm rõ thông tin để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng.

UBND TP Bảo Lộc giao phòng Tài chính – Kế toán chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra, rà soát các thông tin pháp lý một số khu vực được gọi là “dự án” đang triển khai giao dịch bất động sản trên địa bàn TP, tham mưu báo cáo UBND TP xem xét. Thời gian hoàn thành trước ngày 29/10.

Bao Loc kiem tra cac khu vuc duoc goi la 'du an'
 

Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, xã trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Kết luận số 19-KL/ThU ngày 22/9/2020 tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn TP, nhất là những khu vực quy hoạch các dự án nhằm hạn chế những vấn đề phát sinh khi các nhà đầu tư triển khai dự án.

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo trên, thường xuyên kiểm tra, rà soát báo cáo các cơ quan cấp trên để xem xét, giải quyết.

 

Viết Dũng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN