Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng chuyển nhượng đất đồng sở hữu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới có văn bản tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tạm dừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất, kể cả các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận, cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một thửa đất, thấp hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định trên địa bàn.

Ba Ria - Vung Tau tam dung chuyen nhuong dat dong so huu
 Ảnh minh họa.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm rõ quy định pháp luật cho phép chuyển nhượng một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng một thửa đất; Cần đánh giá thêm các ảnh hưởng, tác động đến công tác quản lý trật tự về tách tửa, quản lý trật tự xây dưngh, việc xử lý tranh chấp, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với một thửa đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân chung quyền sử dụng.

Trên cơ sở đó, tham mưu phương án xử lý, chấn chính công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN