Anh trai ông Lương Trí Thìn muốn rút khỏi Tập đoàn Đất Xanh

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lương Trí Thảo vì lý do cá nhân.
Theo đó, Đất Xanh sẽ trình vấn đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Ông Thảo chính là anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn, nhà sáng lập Tập đoàn Đất Xanh.
Ông Lương Trí Thảo hiện đang đảm nhiệm các chức vụ như thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Đất Xanh.
Anh trai ong Luong Tri Thin muon rut khoi Tap doan Dat Xanh
 Ông Lương Trí Thảo (bên trái).
Ông Lương Trí Thảo là thành viên HĐQT Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2004 đến nay, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Bất động sản Bình Dương. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, ông Thảo được bầu làm Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư LDG.
Ngày 6/4/2020, ông Lương Trí Thảo từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT LDG trước khi nhóm cổ đông Đất Xanh chính thức thoái vốn, bán toàn bộ 88 triệu cổ phiếu (tương ứng 36,72% cổ phần) LDG từ ngày 22-24/7/2020.
Sau khi ông Lương Trí Thảo rời ghế HĐQT, Đất Xanh còn lại 3 người. Trong đó, ông Lương Trí Thìn là Chủ tịch HĐQT công ty, hai người còn lại ông Trần Việt Anh và ông Bùi Ngọc Đức là thành viên.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN