An Gia chuẩn bị huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG) vừa công bố Nghị quyết thông qua phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Trong tháng 11 vừa qua, HĐQT An Gia cũng trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành mới 28,96 triệu cổ phiếu với tổng tỷ lệ 35% để tăng vốn lên 1.117 tỷ đồng.
Trong đó, hơn 8,27 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức 2020 (tỷ lệ 10%) và tối đa 20,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 25%) để chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Khối lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu giảm đến 75% so với kế hoạch đề ra trước đó.
An Gia chuan bi huy dong 300 ty dong trai phieu
 
Tính đến cuối quý 3, AGG có hơn 761 tỷ đồng nợ ngắn hạn và hơn 1.586 tỷ đồng vay dài hạn, lần lượt tăng 50% và giảm 20% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 1.657 tỷ đồng, chiếm 71% tổng nợ vay tài chính.
Các trái phiếu phát hành có kỳ hạn 2-3 năm, được đảm bảo bằng các dự án bất động sản thuộc sở hữu của An Gia hoặc bên thứ 3. Các khoản vay còn lại tại Nhà An Gia (258 tỷ đồng), TPBank (100 tỷ đồng) và một số ngân hàng trong nước khác.
Về hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu đột biến 687 tỷ đồng, gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính cũng tăng từ 261 tỷ lên 293 tỷ đồng, hoạt động liên doanh liên kết chuyển từ lỗ 10 tỷ sang lãi 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp cùng tăng mạnh. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 204 tỷ đồng, tăng 3%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN