Bất động sản An Gia đạt 343 tỷ đồng doanh thu thuần

An Gia (AGG) ghi nhận gần 343 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 8 lần cùng kỳ. Phần lớn doanh thu đến từ bán căn hộ hơn 330 tỷ đồng.
 
 
Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2021, An Gia (AGG) ghi nhận gần 343 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 8 lần cùng kỳ. Phần lớn doanh thu đến từ bán căn hộ hơn 330 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, An Gia ghi nhận thêm hơn 31 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay (cùng kỳ hơn 5 tỷ đồng).
Mặc dù tất cả các chi phí trong kỳ của An Gia đều tăng mạnh, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng, tuy vậy, AGG vẫn báo lãi ròng gấp đến 8 lần cùng kỳ lên 5,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi chưa đến 700 triệu đồng.
Kết thúc quý I/2021, tổng tài sản của AGG xấp xỉ 10.243 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, hơn một nửa tài sản là hàng tồn kho với gần 5.785 tỷ đồng, kế đến là phải thu ngắn hạn hơn 2.247 tỷ đồng.
Nợ phải trả hơn 7.966 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 2.262 tỷ đồng (trái phiếu dài hạn gần 1.235 tỷ đồng) và khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án trả trước 2.858 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN