Ai sẽ trúng gói thầu 7,6 tỷ của BQL dự án ĐTXD khu vực quận 4?

Theo kết quả hoàn thành mở thầu vào lúc 13h33 ngày 15/05/2024, có 2 doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Đó là Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Hưng Việt và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Long.
Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Chống ngập úng đường giữa lô U-V và lô R-S, lô U-R và lô V-S, đường lô S, đường đầu hồi lô R-S cư xá Vĩnh Hội có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4, TP HCM.
Gói thầu có giá 7.601.915.405 đồng, vốn từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện quản lý; được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4 tổ chức mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng trọn gói, đấu thầu rộng rãi.
Theo kết quả hoàn thành mở thầu vào lúc 13h33 ngày 15/05/2024, có 2 doanh nghiệp tham gia đấu thầu.
Đó là Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Hưng Việt với giá dự thầu 7.429.386.626 đồng. Và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Long với giá dự thầu 7.295.944.506 đồng.
Ai se trung goi thau 7,6 ty cua BQL du an DTXD khu vuc quan 4?
 
Năng lực 2 nhà thầu
Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Hưng Việt có địa chỉ 59 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân phú, TP.HCM; do bà Nguyễn Thị Hương làm giám đốc.
Từ khi tham gia mạng đấu thầu (2014) đến nay, Hưng Việt đã tham gia 10 gói thầu, trong đó trúng 9 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 101.411.244.469 đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 49.453.094.332 đồng. Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 51.958.150.137 đồng.
Còn Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Long có địa chỉ tại 58A Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM; do ông Lê Văn Thi làm giám đốc.
Từ khi tham gia mạng đấu thầu (2014) đến nay, Phú Long đã tham gia 67 gói thầu, trong đó trúng 51 gói, trượt 10 gói, 6 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.
Tổng giá trị trúng thầu: 63.428.689.162 đồng (trong đó 4.289.084.959 đồng là các gói chỉ định thầu; 4.289.084.959 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 60.888.775.012 đồng (trong đó 4.289.084.959 đồng là các gói chỉ định thầu; 4.289.084.959 đồng là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT).
Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 2.539.914.150 đồng.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN