Viglacera báo lãi ròng trong quý 2 giảm phân nửa về còn 155 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu Viglacera đạt 4.840 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Lãi ròng đạt 199 tỷ đồng, giảm 44%.

Tổng Công ty Viglacera (VGC) ghi nhận doanh thu trong quý 2 giảm 4% về 2.466 tỷ đồng, lãi gộp đạt 609 tỷ đồng, giảm gần phân nửa so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt hơn 58 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ chủ yếu nhờ ghi nhận thêm lãi từ các khoản đầu tư. Chi phí tài chính trong quý hơn 63 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng chi phí lãi tiền gửi hơn 58 tỷ đồng (giảm 9 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Ngoài ra, Viglacera ghi nhận khoản lỗ từ các công ty liên doanh liên kết hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty có lãi ròng trong quý 2 đạt 155 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ.

Viglacera bao lai rong trong quy 2 giam phan nua ve con 155 ty dong
 Nguồn: VGC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu Viglacera đạt 4.840 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Lãi ròng đạt 199 tỷ đồng, giảm 44%.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng bất động sản và xây dựng đạt 1.513 tỷ đồng, chiếm trên 31% tổng doanh thu. Nhóm hàng gạch ốp lát mang lại 1.192 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 25% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ nhóm hàng kính, sứ, sen vòi, phụ kiện và nhóm gạch ngói, đất sét nung...

Tại ngày 30/6, Công ty có khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.443 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng 1.151 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền 1.279 tỷ đồng.

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.578 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 510 tỷ đồng, giảm 123 tỷ đồng so với đầu năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN