Thủy sản Mekong lần đầu báo lỗ nặng nhất kể từ khi niêm yết

Thủy sản Mekong báo lỗ 12 tỷ đồng trong năm 2020, là năm lỗ đầu tiên kể từ khi Công ty này niêm yết.
CTCP Thủy sản Mekong (AAM) vừa công bố BCTC quý 4/2020 với doanh thu đạt 32 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. Lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi hơn 800 triệu đồng.
Công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn tới giảm lợi nhuận là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp giảm 35 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do doanh thu xuất khẩu trong quý 4 giảm so với cùng kỳ năm trước, tương đương 1,3 triệu USD.
Thuy san Mekong lan dau bao lo nang nhat ke tu khi niem yet
 AAM báo lỗ 12 tỷ đồng trong năm 2020.
Lũy kế cả năm 2020, AAM ghi nhận doanh thu thuần giảm 44% so cùng kỳ xuống còn 121 tỷ đồng và lỗ ròng gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 8 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp thua lỗ kể từ khi niêm yết vào năm 2009.
Năm 2020, Thuỷ sản Mekong đặt kế hoạch đạt 216 tỷ đồng doanh thu thuần và 6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu năm và không đạt mục tiêu về lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 4, tổng tài sản của AAM ghi nhận gần 211 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 6%, lên mức hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 82% tổng giá trị hàng tồn kho, ghi nhận gần 97 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm.
Nợ phải trả của AAM tăng nhẹ so với đầu năm, lên hơn 16,7 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, ở mức 15,5 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN