Petrolimex ghi nhận lợi nhuận 2020 thấp nhất trong 5 năm qua

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, PLX) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 vào ngày 12/1.
Chia sẻ tại Hội nghị, Ban lãnh đạo cho biết năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của Petrolimex nói riêng.
Theo đó, Petrolimex ước tính tổng doanh thu hợp nhất đạt 123.000 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch. Tuy vậy, lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.268 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 81% kế hoạch, giảm 78% so năm trước, và đây là con số lãi thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Trong năm 2021, PLX đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong năm 2021 như thực hiện phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Petrolimex trên cơ sở Quyết định số 908/QĐ-CP ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBQLVNN.
Petrolimex ghi nhan loi nhuan 2020 thap nhat trong 5 nam qua
 PLX ước lãi giảm đến 78% so năm trước.
Bên cạnh đó là hoàn tất việc xây dựng phương án và triển khai thoái vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; Tập trung rà soát, dứt điểm việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành, các lĩnh vực đầu tư không hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư của Tập đoàn.
Cuối cùng là rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn tại các Tổng Công ty trực thuộc và xây dựng phương án cổ phần hóa/thoái vốn để gia tăng hiệu quả, tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp này.
Trong một báo cáo về ngành dầu khí, Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận của ngành dầu khí sẽ phục hồi 35,7% trong năm 2021. Các động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của ngành là PLX (+199% so với cùng kỳ) và GAS (+16,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lợi nhuận của ngành trong năm 2021 vẫn sẽ giảm -17% so với năm 2019.
Kết quả kinh doanh của Petrolimex trong năm 2021 có thể được hỗ trợ nhờ cả giá nhiên liệu tăng và sản lượng tiêu thụ phục hồi về mức trước Covid. SSI ước tính tỷ suất lợi nhuận ròng sẽ tăng trở lại mức bình thường hơn là 2,3% so với mức thấp bất thường trong năm 2020 (0,9%).
Theo đó, khả năng lợi nhuận trước thuế của PLX trong năm 2021 sẽ phục hồi 200% so với cùng kỳ đạt 4,8 nghìn tỷ đồng sau khi ước tính giảm -71,5% trong năm 2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN