Lãi ròng năm 2020 của CNG Việt Nam giảm 40%

Năm 2020, CNG đạt 2.338 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính quý 4/2020 CTCP CNG Việt Nam (CNG) cho biết doanh thu trong kỳ đạt 681 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 51% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng do tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, khách hàng dần đi vào hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời giá dầu FO trong nước tăng vì vậy lợi nhuận tăng hơn 51%.
Lũy kế cả năm 2020, CNG đạt 2.338 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ, do giá vốn cũng tăng cao nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2019.
Lai rong nam 2020 cua CNG Viet Nam giam 40%
 
Ngay trước thềm kết thúc năm 2020, CNG đã điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 từ 3.351 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế xuống còn 2.237 tỷ đồng doanh thu và 48,3 tỷ đồng lợi nhuận. Theo đó với kế hoạch điều chỉnh mới này CNG vượt nhẹ cả chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 27% lên 1.062 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền trị giá 444 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 420 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN