Lãi khủng quý 4 giúp PV Oil thu hẹp lỗ 177 tỷ đồng cả năm

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PV Oil giảm 37% xuống 50.010 tỷ đồng; lỗ ròng 177 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 325 tỷ đồng.
Theo Báo cáo tài chính vừa được công bố, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, OIL) cho biết doanh thu thuần quý 4 đạt 9.091 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ; nhưng lợi nhuận gộp đạt 621 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 1%.
Do ảnh hưởng biến động giá xăng dầu thế giới, giá dầu Brent bình quân quý 4/2020 (44,1 USD/thùng) giảm 33% so với cùng kỳ (63,08 USD/thùng). Giá vốn giảm giúp cải thiện mạnh mẽ biên lợi nhuận gộp của PV Oil.
Các chi phí hoạt động được tiết giảm cùng với khoản lợi nhuận khác ghi nhận 70 tỷ đồng so với 11 tỷ đồng cùng kỳ đã giúp công ty ghi nhận mức lãi sau thuế 190 tỷ đồng, tăng 459%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 142 tỷ đồng, tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ.
Lai khung quy 4 giup PV Oil thu hep lo 177 ty dong ca nam
 PV Oil lãi khủng quý 4.
Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của PV Oil giảm 37% xuống 50.010 tỷ đồng; lỗ ròng 177 tỷ đồng trong khi năm ngoái lãi 325 tỷ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ lỗ 124 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2020 là 899 tỷ đồng.
Năm 2020, PV Oil đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 52.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 376 tỷ đồng. Như vậy doanh nghiệp này mới thực hiện được 96% kế hoạch doanh thu.
Tổng tài sản cuối kỳ của PV Oil giảm 17% xuống còn 20.050 tỷ đồng. Hai khoản mục biến động lớn là hàng tồn kho từ 2.445 tỷ đồng xuống 1.828 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn từ 9.152 tỷ đồng xuống 4.900 tỷ đồng (giảm nhiều tại Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn, Glencore Singapore và Petro-Diamond Singapore).
Tổng nợ phải trả của PVOIL hơn 11.483 tỷ đồng, giảm 27% so với cuối năm 2019. Trong đó tổng nợ đi vay ghi nhận hơn 4.095 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn, giảm 16% và chiếm 36% nợ phải trả của công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN