Cổ đông Cấp nước Chợ Lớn chấp thuận điều chỉnh giảm 9% kế hoạch lợi nhuận 2020

ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HoSE: CLW) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Theo đó, CLW điều chỉnh tổng doanh thu giảm 2,9% về mức 1.189 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh hơn với 9% về mức 23,88 tỷ đồng. Cổ tức vẫn được CLW giữ nguyên ở mức 10%.
Co dong Cap nuoc Cho Lon chap thuan dieu chinh giam 9% ke hoach loi nhuan 2020
 
Tại cuộc họp thường niên 2020 diễn ra hồi tháng 6, cổ đông CLW đã thông qua kế hoạch năm 2020 với lãi sau thuế mức 26.3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều biến động như: Các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, đóng cửa, hạn chế hoạt động do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid dẫn đến tiêu thụ nước giảm, doanh thu tiền nước cũng giảm tương ứng.
Sau 9 tháng đầu năm 2020, CLW ghi nhận tổng doanh thu 884 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và giảm 37% so cùng kỳ năm trước.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN