BCE ước lãi 2020 gần 38 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 tăng 70%

Kết quả kinh doanh năm 2020 của BCE đều vượt kế hoạch đề ra với doanh thu vượt 21% và lợi nhuận gần 9%.
HĐQT CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HoSE: BCE) vừa thông qua ước kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần 423 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 38 tỷ đồng. Công ty quyết định chia cổ tức 9%.
Trong khi đó, BCE đặt kế hoạch năm 2020 với doanh thu 348 tỷ và lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, chia cổ tức 12%. Như vậy, doanh thu của BCE đã vượt 21% kế hoạch và lợi nhuận cũng vượt gần 9%.
Với kết quả đó, BCE đặt mục tiêu cho năm 2021 với doanh thu thuần 450 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 6% so năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 64,5 tỷ đồng, tăng vọt gần 70% so năm 2020. Theo đó, cổ tức cũng được nâng lên 15%.
BCE uoc lai 2020 gan 38 ty dong, ke hoach nam 2021 tang 70%
 
BCE cũng quyết định đầu tư dự án nhà máy sản xuất ông HDPE tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Nhà máy có công suất 1.000 kg/h, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCE thời gian gần đây đã lập đỉnh mới với mức 14.000 đồng/cp, ghi nhận tăng vọt hơn 79% trong vòng 3 tháng qua.

Trong khi đó, BCE vừa quyết định bán đấu giá công khai 5 triệu cổ phiếu với mức khởi điểm chỉ 10.000 đồng/cp.

Tổng số vốn huy động được trong đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư - kinh doanh đã được ký kết. Sau khi hoàn tất đấu giá, BCE sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN