Bà Cao Thị Ngọc Dung mua 257.600 cổ phiếu với giá chưa bằng 27% thị giá PNJ

Chủ tịch PNJ dự chi hơn 5 tỷ đồng mua 257.600 cổ phiếu ESOP do Công ty phát hành cho nhân viên.

Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - bà Cao Thị Ngọc Dung thông báo đăng ký mua 257.600 cổ phiếu theo chương trình ESOP. Với giá phát hành là 20.000 đồng/cp, số tiền bà Dung dự kiến phải chi trong lần mua vào này là 5,15 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ liên tục tăng mạnh từ tháng 8, hiện giao dịch quanh mốc 77.000 đồng/cp, cao gấp gần 4 lần so với giá phát hành cổ phần ESOP lần này.

Nếu giao dịch thành công, bà Dung sẽ nâng số lượng cổ phần PNJ đang sở hữu lên gần 20,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 9,14% vốn điều lệ.

Ba Cao Thi Ngoc Dung mua 257.600 co phieu voi gia chua bang 27% thi gia PNJ
Bà Cao Thị Ngọc Dung. 

Cuối tháng 10, PNJ có thông tin về kế hoạch phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên. Lượng cổ phần phát hành thêm bằng khoảng 1,03% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 46 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, trong 1,03% số cổ phần phát hành thêm này có 1% thưởng đạt kế họach lợi nhuận sau thuế và 0,03% thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Gần đây, HĐQT Công ty ra nghị quyết về việc mua lại số lượng cổ phiếu ESOP đã phát hành trong năm 2018 và 2019 làm cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại là 76.240 cổ phần với giá bằng giá phát hành 20.000 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh trong 10 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.495 tỷ đồng, tăng 0,7%; lãi sau thuế 817 tỷ đồng, giảm 13%. So với kế hoạch năm, công ty vàng bạc thực hiện 93% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong tháng 10, PNJ đã mở mới 3 cửa hàng vàng và chuyển đổi một số cửa hàng bạc. Xét lũy kế, doanh nghiệp đã mở mới 26 cửa hàng, nâng cấp 8 cửa hàng, hoàn thành 84% kế hoạch mở mới trong năm.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN