Novaland báo lãi quý 2 đạt 891 tỷ nhờ bán Cảng Phú Định, hàng tồn kho vẫn chất đống

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) báo lãi cải thiện trong bán niên 2020 nhờ vào việc ghi lãi từ bán các công ty con.

Doanh thu thuần trong kỳ của Novaland gần 710 tỷ đồng, giảm đến 77% so cùng kỳ. Lãi gộp cũng giảm 75% về 217 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Novaland ghi nhận đến hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu tài chính, đến từ việc bán công ty con CTCP Đầu tư Bất động sản Phong Điền, Cảng Phú Định.

Trong khi đó, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng đều giảm mạnh, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể.

Do vậy, Novaland báo lãi ròng 891 tỷ đồng trong quý 2, tăng 71% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Novaland đạt 1.664 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 79% nhưng lãi ròng vẫn tăng đến 49% lên 1.213 tỷ đồng nhờ các hoạt động tài chính.

Novaland bao lai quy 2 dat 891 ty nho ban Cang Phu Dinh, hang ton kho van chat dong
 

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu trên 14.877 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.650 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền thuần của Novaland vẫn tiếp tục ghi nhận âm gần 586 tỷ đồng trong nửa đầu năm, đã cải thiện so với con số dòng tiền âm 4.995 tỷ đồng của cùng kỳ.

Được biết, hàng tồn kho chiếm đến 60% tổng tài sản của Novaland tại ngày 30/6, tương đương hơn 59.188 tỷ đồng. Phần lớn hàng tồn kho bao gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng,… các dự án đang triển khai.

Các giá trị tồn kho này đã được Novaland thế chấp cho các khoản vay hơn 16.751 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty đã vốn hóa chi phí lãi vay gần 1.411 tỷ đồng.

Khoản phải thu tăng mạnh 68% khi ghi nhận 9.890 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng phải thu từ bán bất động sản bên thứ ba; đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp 3.302 tỷ đồng; đặt cọc nhận chuyển nhượng đất, dự án 1.277 tỷ đồng,...

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN